Tin tức 

Liệt kê những lưu ý quan trọng trước khi lập hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn thường gặp trong các doanh nghiệp. Dù là doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy hay sử dụng hóa đơn điện tử thì yếu tố then chốt quyết định đến sử dụng hóa đơn tốt nhất, tránh sai phạm chính là việc nắm được các yếu tố quan trọng trước khi viết hóa đơn giá trị gia tăng. Do vậy, ngoài cách tra cứu hóa đơn điện tử doanh nghiệp, trong bài viết này sẽ liệt kê chi tiết những lưu ý quan trọng trước khi lập hóa đơn giá trị gia tăng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho các doanh nghiệp triển khai sử dụng.

Lưu ý về thời điểm lập hóa đơn

Dù là sử dụng hóa đơn giấy hay sử dụng hóa đơn điện tử thì người lập hóa đơn cũng cần phải lưu ý về quy định thời điểm lập hóa đơn. Đối với hóa đơn điện tử, nếu thời điểm lập hóa đơn và thời điểm ký số hóa đơn không trùng nhau thì hóa đơn đó được xem là hóa đơn không hợp lệ, không hợp pháp. Do vậy, việc nắm rõ các quy định về thời điểm lập hóa đơn chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến việc sử lý và sử dụng hóa đợn được tốt nhất.

hóa đơn điện tử

Theo quy định:

Thời điểm lập hóa đơn đối với hàng hóa chính là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình hạng mục công trình, khối lượng xây dựng lắp đặt hoàn thành phân biết đã thu được tiền hay chua thu được tiền.

Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT

Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng là nội dung quan trọng tiếp theo mà các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu. Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng đã được quy định rõ, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Người bán cần phải tiến hành lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao hồm cả trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động

Thứ hai, về phần nội dung trên hóa đơn phải đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ sô và chữ viết phải liên tục, không được ngắt quãng, không được viết hoặc in đè lên chữ in sẵn hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

DỰ KIẾN THAY ĐỔI CÁCH TÍNH THUẾ TNCN NĂM 2020 

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ IN HÓA ĐƠN

Thứ ba, hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn pahri được thống nhất liên hóa đơn có cùng một số.

Thứ tư, hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Như vậy, về cơ bản, trước khi thực hiện việc lập hóa đơn giá trị gia tăng các doanh nghiệp cần phải nắm rõ các lưu ý về thời điểm lập hóa đơn và nguyên tắc lập hóa đơn để có thể triển khai thực hiện được tốt nhất, đáp ứng yêu cầu của pháp luật hiện hành về hóa đơn, tránh những sai phạm không đáng có ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp.

 

Bài viết liên quan