Tin tức 

2 lợi ích cơ bản của chế độ thai sản với Nam giới.

Nhắc tới bảo hiểm xã hội, lao động là Nam giới thường chỉ quan tâm để việc tra mã số bảo hiểm xã hội, tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội…  hay các chế độ về lâu dài như Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm Y tế, chế độ hưu trí.v.v.. Mà ít nam giới để ý và biết rằng bản thân mình cũng là một trong các đối tượng được hưởng các chế độ thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội
Vậy chế độ thai sản sẽ đem lại cho cho lao động nam những quyền lợi gì? Bài viết này sẽ chỉ ra 2 lợi ích cơ bản của chế độ thai sản với Nam giới để bạn đọc được rõ hơn.

Lợi ích 1: Được nghỉ chế độ thai sản theo quy định 

Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 lao động Nam giới đủ điều kiện sẽ được nghỉ chế độ thai sản như sau:

– 05 ngày làm việc với những trường hợp thông thường;

– 07 ngày làm việc nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

– 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi; từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

– 14 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc này được tính trong khoảng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và KHÔNG tính ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, người chồng còn được nghỉ chế độ thai sản dài hơn nếu:

– Cả chồng và vợ đều tham gia BHXH mà vợ chết sau khi sinh con thì chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với thời gian còn lại của người vợ.

 

Nếu vợ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện về thời gian đóng mà chết thì chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

– Chồng tham gia BHXH mà không nghỉ việc khi vợ chết sau sinh thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản với thời gian còn lại của người vợ.

– Chồng tham gia BHXH mà vợ chết hoặc gặp rủi ro sau khi sinh, không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh thì chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Lợi ích 2: Được hưởng tiền trợ cấp thai sản

Theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, người chồng có vợ sinh con sẽ được hưởng tiền trợ cấp thai sản; khoản tiền này sẽ được tính theo công thức: 

Mức hưởng

=

Mbq6t

:

24

x

Số ngày được nghỉ

Trong đó: Mbq6t là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp chưa đủ 06 tháng thì Mbq6t là mức bình quân tiền lương của các tháng đã đóng BHXH

– Tiền trợ cấp 1 lần cho chồng khi vợ không tham gia BHXH

Cũng theo Luật này, cụ thể Điều 38, trường hợp vợ sinh con nhưng chỉ có chồng tham gia BHXH thì chồng được trợ cấp 1 lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. 

LƯU Ý VỀ KÝ HIỆU HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG KHI XUẤT HÓA ĐƠN 

CÓ CẦN LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN KHI SỬ DỤNG HĐĐT KHÔNG?

Từ ngày 01/01/2020 – 30/6/2020: Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng thì mức trợ cấp 1 lần bằng 1.490.000 đồng x 2 = 2.980.000 đồng.

Từ ngày 01/7/2020 – 31/12/2020: Mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng thì mức trợ cấp 1 lần bằng 1.600.000 đồng x 2 = 3.200.000 đồng.

Như vậy, chế độ thai sản không chỉ đem lại lợi ích cho các lao động là nữ mà còn cả quyền lợi cho các lao động là nam giới có vợ sinh con. Điều này thể hiện chính sách nhân đạo của nhà nước cũng như các lợi ích thiết thực  của bảo hiểm xã hội bắt buộc với người lao động

 

Bài viết liên quan